Δήμος Βέλου

Περιοχή:
Μέγεθος:
1 042τ.μ.
19 500€
Περιοχή:
Μέγεθος:
3 342τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
48τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
49τ.μ.
37 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
782τ.μ.
42 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 360τ.μ.
57 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
644τ.μ.
58 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
82τ.μ.
72 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
65τ.μ.
78 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
2 096τ.μ.
85 000€
Περιοχή:
Είδος:
Μέγεθος:
105τ.μ.
95 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
282τ.μ.
120 000€

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Βέλου