Δήμος Βόχας

Περιοχή:
Μέγεθος:
146τ.μ.
118 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
194τ.μ.
185 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
136τ.μ.
189 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
110τ.μ.
195 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
230τ.μ.
365 000€
Εγγραφή στο Δήμος Βόχας