Δήμος Άσσου-Λεχαίου

Μέγεθος:
1 026τ.μ.
52 000€
Μέγεθος:
2 050τ.μ.
75 000€
Μέγεθος:
1 025τ.μ.
75 000€
Μέγεθος:
100τ.μ.
130 000€
Μέγεθος:
85τ.μ.
175 000€
Μέγεθος:
210τ.μ.
195 000€
Μέγεθος:
175τ.μ.
365 000€
Εγγραφή στο Δήμος Άσσου-Λεχαίου