Αγροκτήματα

Μέγεθος:
2 200τ.μ.
12 900€
Μέγεθος:
14 850τ.μ.
29 500€
Περιοχή:
Μέγεθος:
9 648τ.μ.
38 000€
Μέγεθος:
29 700τ.μ.
59 900€
Περιοχή:
Μέγεθος:
9 200τ.μ.
63 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
18 300τ.μ.
79 000€
Μέγεθος:
20 000τ.μ.
137 000€
Εγγραφή στο Αγροκτήματα