Δήμος Βέλου

Περιοχή:
Μέγεθος:
136τ.μ.
44 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 360τ.μ.
57 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
95τ.μ.
69 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 388τ.μ.
69 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 002τ.μ.
79 000€
Περιοχή:
Είδος:
Μέγεθος:
105τ.μ.
95 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
125τ.μ.
98 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
123τ.μ.
125 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 500τ.μ.
125 900€
Περιοχή:
Μέγεθος:
140τ.μ.
187 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
226τ.μ.
225 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
4 870τ.μ.
297 000€

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Βέλου