Δήμος Βέλου

Περιοχή:
Μέγεθος:
500τ.μ.
19 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 042τ.μ.
19 500€
Περιοχή:
Μέγεθος:
3 188τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
136τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
48τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
49τ.μ.
37 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
9 648τ.μ.
38 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
782τ.μ.
42 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 360τ.μ.
57 000€
Περιοχή:
Είδος:
Μέγεθος:
105τ.μ.
95 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
125τ.μ.
98 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
71τ.μ.
99 000€

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Βέλου