Δήμος Βέλου

Περιοχή:
Μέγεθος:
260τ.μ.
300€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 060τ.μ.
12 500€
Περιοχή:
Μέγεθος:
500τ.μ.
19 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 042τ.μ.
19 500€
Περιοχή:
Μέγεθος:
587τ.μ.
23 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
3 188τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
48τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
49τ.μ.
37 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
9 648τ.μ.
38 000€
Περιοχή:
Είδος:
Μέγεθος:
7 580τ.μ.
39 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
782τ.μ.
42 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 050τ.μ.
44 000€

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Βέλου