ΑΚΙΝΗΤΑ

Περιοχή:
Μέγεθος:
34τ.μ.
150€
Περιοχή:
Μέγεθος:
24τ.μ.
190€
Περιοχή:
Μέγεθος:
70τ.μ.
350€
Περιοχή:
Μέγεθος:
85τ.μ.
400€
Περιοχή:
Μέγεθος:
140τ.μ.
800€
Περιοχή:
Μέγεθος:
145τ.μ.
800€
Περιοχή:
Μέγεθος:
205τ.μ.
245 000€
Εγγραφή στο ΑΚΙΝΗΤΑ