ΑΚΙΝΗΤΑ

Περιοχή:
Μέγεθος:
260τ.μ.
300€
Περιοχή:
Μέγεθος:
70τ.μ.
350€
Περιοχή:
Μέγεθος:
85τ.μ.
400€
Περιοχή:
Μέγεθος:
1 007τ.μ.
1 300€
Περιοχή:
Μέγεθος:
205τ.μ.
245 000€
Εγγραφή στο ΑΚΙΝΗΤΑ