Δήμος Βόχας

Περιοχή:
Μέγεθος:
1 319τ.μ.
54 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
84τ.μ.
74 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
503τ.μ.
78 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
80τ.μ.
97 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
90τ.μ.
98 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
81τ.μ.
115 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
125τ.μ.
115 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
146τ.μ.
118 000€
Περιοχή:
Είδος:
Μέγεθος:
200τ.μ.
140 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
194τ.μ.
185 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
136τ.μ.
189 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
110τ.μ.
195 000€

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Βόχας