Δήμος Βόχας

Περιοχή:
Μέγεθος:
1 319τ.μ.
54 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
84τ.μ.
74 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
81τ.μ.
115 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
146τ.μ.
118 000€
Περιοχή:
Είδος:
Μέγεθος:
200τ.μ.
140 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
194τ.μ.
185 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
136τ.μ.
189 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
110τ.μ.
195 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
230τ.μ.
365 000€
Εγγραφή στο Δήμος Βόχας