Αγροκτήματα

Μέγεθος:
2 200τ.μ.
12 900€
Μέγεθος:
10 500τ.μ.
29 000€
Μέγεθος:
14 850τ.μ.
29 500€
Περιοχή:
Μέγεθος:
3 188τ.μ.
35 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
9 648τ.μ.
38 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
11 544τ.μ.
55 000€
Μέγεθος:
29 700τ.μ.
59 900€
Περιοχή:
Μέγεθος:
9 200τ.μ.
63 000€
Περιοχή:
Μέγεθος:
17 880τ.μ.
68 000€
Μέγεθος:
23 657τ.μ.
89 000€
Μέγεθος:
20 000τ.μ.
150 000€
Εγγραφή στο Αγροκτήματα